Program

 

PROGRAM

13 ARALIK 2018

Kayıt

09.30-10.00  Açılış Konuşmaları

I. Oturum 10.00-12.15

Prof. Dr. Osman Yorulmaz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Oturum Başkanı

Prof. Dr. Hangeldi Abjanov (Kazak Devlet Tarım Üniversitesi) Magcan Cumabayev’in Tarihi Görüşü

Prof. Dr. Metin Karaörs (Yeni Yüzyıl Üniversitesi) Magcan Eserlerinde Kazak Türkçesinin Özellikleri

Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Alaş Aydını Magcan Cumabay’ın Eserlerinde Ceditçilik Fikriyatı

Doç. Dr. Vakur Sümer (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü) Magcan Cumabay’dan Günümüze, Türk Dünyasında Kültürel Bütünleşme Çabaları

Prof. Dr. Abdulvahap Kara (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Magcan Cumabayev’in Uzaktaki Kardeşime Şiiri ve Anadolu’daki Milli Mücadele ile Alaş Kazak Milli Hareketi

Değerlendirme ve Sorular

12.15 – 13.30 Öğle Yemeği Arası

II. Oturum 13.30-14.45

Doç. Dr. Muzaffer Ürekli  (Beykent Üniversitesi) Oturum Başkanı

Prof. Dr. Sadettin Gömeç (Ankara Üniversitesi) Türk Dünyasının İki Delisi: Magcan ve Atsız

Prof. Dr. Nergis Biray (Akdeniz Üniversitesi) Magcan Cumabayulı ve Ziya Gökalp’in Şiirlerinde Vatan Anlayışı ve Vatan Kavramı

Doç. Dr. Sabira Nematzade (Bakü Devlet Üniversitesi) Türkistan’da Cedidizmin öncül aydınları: Magcan Cumabayev ve Abdurauf Fitrat

Jazira Kökbas (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Doktora Öğrencisi) Magcan Cumabayev’in Şiirlerinde Sembolik (Simgecilik) Mitolojik Şiir Betimlemesi

Dr. Yerlan Jiyenbay (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi) Magcan Cumabayev’in Şiirlerinden Kültür Aktarımı

Değerlendirme ve Sorular

14.45-15:00 Ara

III. Oturum 15.00-16.15

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tursın Jurtbay (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi) Magcan Cumabayev ve Sovyet Cezalandırma Politikaları

Prof. Dr. Talas Omarbekov (Farabi Kazak Devlet Üniversitesi)     Magcan Cumabayev’in Siyasi Kaderi Örneğinde Alaş Mensuplarını Sürgüne Göndermenin Bazı Meseleleri

Prof. Dr. Bibikhadişa Abjapparova (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi) Magcan Eserlerine Sovyet Sisteminin Sınıfsal Bakışı ve Baskısı

Prof. Dr. Kurmangaliy Darkenov (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi) G. Togjanov’un Magcan’ı Siyasi ve Fikri Açıdan Suçlaması

Prof. Dr. Danagül Makhat (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi) Magcan Araştırmalarındaki Bazı Karanlık Noktalar

Değerlendirme ve Sorular

16.15-16.30 Ara

IV. Oturum 16.30-17.45

Doç. Dr. İsmail Türkoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Oturum Başkanı

Prof. Dr. Svetlana Smagulova (Kazak Devlet Tarım Üniversitesi) Magcan ve Alaş Partisi

Doç. Dr. Janar Akimişeva – Baljan Eşmetova (Farabi Kazak Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi) Dünyanın Dilsel Görünüşü: Magcan Şiirlerindeki “Bengü Devlet” Anlayışının “Türk” Kavramınnda Yansıması

Ömirbek Khanay (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma ) Alaş Milli Hareketinin Çin Kazaklarına Etkisi

Erkinjan Slamkhan (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi) Magcan Cumabayev Eserlerindeki Türkçülük Fikirleri

Prof. Dr. Nagbdu Kamarova (Ş. Esenov Hazar Teknoloji ve Mühendislik Devlet Üniversitesi) Magcan Şiirlerindeki Psikolojizm

Değerlendirme ve Sorular

17.45-18.00 Ara

Kapanış Oturumu 18.00-18.30

Prof. Dr. Abdulvahap Kara (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Oturum Başkanı

Sempozyum Değerlendirmesi ve Öneriler

18.30 – 20.00 Sempozyum Katılımcılarına Akşam Yemeği

14 ARALIK 2018

10.00 – 18.00 Sempozyum Katılımcılarına Şehir Turu

18.00 – 20.00 Sempozyum Katılımcılarına Akşam Yemeği