SEMPOZYUM DUYURUSU

13-14 Aralık 2018 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü ve L.N. Gumilev Avrasya Devlet Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi birlikte İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde doğumunun 125. Yılı münasebetiyle “TÜRK-KAZAK DOSTLUĞUNU ŞİİRLEŞTİREN ALAŞ MİLLİ HAREKETİ MENSUBU MAGCAN CUMABAY VE ESERLERİ” konusunda uluslararası bir sempozyum düzenlemektedir.

 

Sempozyum dört oturumdan oluşacaktır:

  1. Magcan Cumabayev, Cedidizm ve Alaş Milli Hareketi
  2. Magcan Cumabayev’in eserlerinde milli kültür ve tarih
  3. Magcan Cumabayev ve diğer Orta Asya şairlerinin Atatürk’ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Hareketi hakkındaki şiirleri
  4. Magcan Cumabayev’in hayatı, faaliyetleri ve şiirleri üzerine araştırmalardaki meseleler

 

Uluslararası sempozyum bildirileri Türkçe olarak yayınlanacaktır. Sempozyum taleplerine uygun olmayan bildiriler kabul edilmeyecektir. Organizasyon Komitesi ve Bilim Kurulu sempozyuma gönderilen bildirileri seçme ve yayınlama hakkına sahiptir.

 

Sempozyuma katılmak ve bildiri özetleri göndermek için son tarih 1 Aralık 2018‘dir.

Bildirilerin yazım formatı: 7-10 sayfa Word sayfası, TIMES NEW ROMAN yazı tipinde 14 punto olacaktır. Bildiriler magjansempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir. Dipnotlar metin içinde (köşeli parantez içinde) numaralandırılarak gösterilecek ve bildirin sonunda bibliyografya eksiksiz verilecektir.

 

Yazar hakkında bilgi (ülkesi, çalıştığı kurum, akademik unvan, adres, iletişim telefonu) yazılacaktır.

 

Bilimsel sempozyuma katılım masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

 

Uluslararası sempozyum gerçekleşeceği adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Silahsor Caddesi, No: 71, İstanbul, Türkiye. Telefon: + 90 212 246 00 11

 

E-posta: magjansempozyumu@gmail.com

 

Uluslararası Bilimsel Sempozyuma katılım başvurusu

  1. Ad ve soyadı
  2. Bildiri adı
  3. Ülke, şehir
  4. Kurum (kurumun tam adı)
  5. Görevi, akademik derecesi / akademik unvanı
  6. Adres, telefon numarası, e-posta